امروز جمعه، ۲۸ دی ۱۳۹۷

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


گذری بر چالش های اجرایی بهداشت و درمان

مدیریت توانمند و ترازمند، در گرو اجرای قانون است. در این زمینه پرداختن به چالش های بهداشت کشور، بی نگرش به نابسامانی های نهادینه شده در همه رده های سامانگری سازمان های وابسته به وزارتخانه، کاری بیهوده وهرگز کارساز نخواهد بود. کاهلی در اجرای قانون به ویژه برای دیدهبانان و نگاهبانان قانون در راستای بهداشت و درمان، راه را برای گسترش و نهادینه شدن تباهی در همه ی یاخته های این پایهای ترین سامانه ی زندگی مردم باز می کند. برای نمونه اگر ریاست یک سازمان که خویشکاری نگاهبانی درمان و نیز پایش کارهای پزشکان را داشته باشد، خود دچار نارواکاری باشد، آیا توان پیشگیری از نارواکاری های همکاران دیگر را دارد؟ در "فصلنامه دانشکده بهداشت و تحقیقات بهداشتی، سال  "1394نوشتاری خواندم با فرنام: چالش ها و راهکارهای توسعه حوزه بهداشت کشور، از دیدگاه معاونان بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی و روسای مراکز بهداشت استان ها. براستی خواندنی بود.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

شماره 154

شماره 154

 فهرست
 سرآغاز - دکتر عباس افراه
 تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
 رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
 بایوراکتور پزشکی و کاربرد آن در تجهیزات آزمایشگاههای فضایی - نیلوفر احمدی مرزدشتی
 یازدهمین کنگره جهانی سکته مغزی با حضورمحققان ایرانی برگزار شد - مهندس محمود اصلانی
 گفتگویی با پرفسور عباسعلی پورآذر - مهندس نیلوفر حسن
 مروری بر ژنتیک سرطان - سیده سمانه مصطفوی
 هونت: نرم افزار کاربردی در پردازش نتایج تستهای حساسیت ضد میکروبی - علیرضا دولت یار دهوارقانی، مرجان رهنمای فرزامی، ادریس حسین زاده
 اختلال ارثی بیماری کور رنگی وابسته به کروموزوم - سیده سحرطاهایی، دکتر طاهره ناجی
 بررسی نقش روش آزمایشگاهی LAMP در تعیین جنسیت جنین در انسان - مهرشاد فکری و دکتر طاهره ناجی
 ناباروری مردان ونقش عفونت های باکتریایی در آن - رضا یکانی، دکتر طاهره ناجی
 آیا می دانید بانک سلول های بنیادی خون محیطی و مغز استخوان چیست؟
 دستورکار شستشو، ضد عفونی و سترون سازی درآزمایشگاه - بخش اول
 مروری بر روش های تشخیصی کارسینومای مدولاری تیروئید - عاطفه محرابی و داریوش دانشور فرهود
 نسخه کامل شماره 154

آزمایشگاه در فضا

در شماره پیشین ماهنامه بیان کردیم کهکلینواستت (clinostat) دستگاهی است که با استفاده از چرخش، اثرات کششی جاذبه را بر (gravimorphism) و توسعة جانداران (gravimorphism) روی رشد ساکن زمین خنثی میکند. همچنین از این وسیله برای مطالعة اثرات بیوزنی بر بافت سلولها و جنین حیوانات استفاده میشود. محور افقی کلینواستت شامل دیسکی است که به یک موتور متصل است. در گذشته این دیسک به صورت مکانیکی کار میکرد ولی امروزه برای چرخش آن از موتورهای الکتریکی استفاده میشود. در حالی که دیسک در وضعیت قائم قرار دارد، موتور بهآرامی با سرعت یک دور بر دقیقه میگردد. یک موجود زنده به صورت افقی به این دیسک دوار متصل است. چرخش  رام دیسک منجر میشود که موجود زنده کشش جاذبه را درك نکند؛ به این ترتیب، محیطی بیوزن شبیهسازی میشود. همچنین، این دستگاه قادر است علاوه بر جاذبه، اثرات نورخورشید و دیگر محیطها را نیز خنثی کند. برای شبیهسازی این نوع شرایط بیوزنی، دستگاه کلینواستت باید ک ً املا افقی باشد. در صورتی که این دستگاه با افق زاویهای بسازد، بردار جاذبة خالصی که مقدارآن متناسب با این زاویه است تولید میشود. به کمک همین ویژگی است که این دستگاه میتواند جاذبة سط  ماه را (ک ً ه تقریبا یک ششم سطح زمین است) با ده درجه زاویه نسبت به افق ایجاد کند. موجودات زنده نسبت به جاذبه واکنش نشان میدهند مشروط به این که در یک بازه ی زمانی معین که بهاصطلاح (حداقل زمان حضور)گفته میشود و برای موجودات مختلف متفاوت است، تحت نیروی جاذبه قرار گیرند. برای بسیاری از موجودات زنده این زمان حدود 10 تا 200 ثانیه است؛ بنابراین، دستگاه لازم است در مقیاس زمانی متناسب با وضعیت جاندار بچرخد تا از پاسخ رشد جاندار ممانعت به عمل آید.

  نمایش کامل

مروری بر روش های تشخیصی کارسینومای مدولاری تیروئید

سرطان مدولاری تیروئید (MTC) یک نوع تومور بدخیم تیروئید و برخواسته از سلول های پارافولیکولار ترشح کننده کلسیتونین است.  %75 موارد به صورت تک گیر و  %25به صورت ارثی است. از آنجایی که تومور MTC معمولا به شیمی درمانی یا پرتودرمانی پاسخگو نیست و جراحی تنها روش درمانی موثر است تشخیص به موقع این بیماری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در دو دهه گذشته، شناسایی اساس ژنتیکی ایجاد سرطان ها، ابزار غربالگری سودمندی را برای بیماران و اعضای خانواده آنان فراهم آورده است. با بررسی موارد مختلف از جمله سطح کلسیم، سطح کلسیتونین و بعضی شاخص های تشخیصی در خون، وضعیت و عملکرد غده تیروئید قابل بررسی است. روش دیگر برای تشخیص برداشت سلولهای تیروئیدی با فرو بردن سوزنهای بسیار نازک و بلند در ندولهای تیروئیدی و سپس مشاهده سلولهای مشکوک زیر میکروسکوپ می باشد. همچنین از روشهای مختلف تصویربرداری مانند سونوگرافی و سیتیاسکن نیز برای مشاهده تومور و تعیین چگونگی پخش شدن سرطان استفاده میشود. سرطان تیروئید شایع ترین تومور بدخیم سیستم اندوکرین است که حدود  %4تشخیص های سرطان را در بر می گیرد. میزان شیوع این بیماری در همه جمعیت ها به طور متوسط حدود  %58 افزایش داشته است. طبق بررسی ها، افزایش در میزان شیوع سرطان های تیروئید در واقع به علت کشف زودتر تومورها نسبت به گذشته، با استفاده از روش های تشخیصی پیشرفته تر است. همچنین میزان شیوع سرطان تیروئید در سطح بین الملل در زنان حدود  3برابر بیشتر از مردان است.

  نمایش کامل

گفتگویی با پرفسور عباسعلی پور آذر

اینجانب عباسعلی پورآذر در تاریخ  1327/12/1 در یک خانواده پرجمعیت متولد شدم و دوران کودکی را به مکتب  و در سال  1334 به دبستان همدانیان در اصفهان رفتم. در  1340 تصدیق ششم دبستان و  1346 دیپلم تجربی خود را از دبیرستان حکیم سنایی اصفهان دریافت کردم و در همان سال در رشته بیولوژی دانشگاه اصفهان قبول شدم. بهمن ماه  1349 به درجه لیسانس رسیدم و با توجه به اینکه در آن زمان لیسانس هم پایان نامه داشت، بنده پایان نامه خود را مطالعه و آزمایش مورفو فیزیولوژی خون قورباغه گذراندم.  

 

  نمایش کامل