درباره ما

این سایت که نخستین تارنمای آزمایشگاهی خصوصی ایران است، در آغاز تنها  نسخه ی الکترونی نشریه ی تشخیص آزمایشگاهی بود.بنا بر نیازهای همکاران از امسال بخشهایی به آن افزوده شده است.

رویهمرفته گستره ی این تارنما در زمینه ی گوناگون آزمایشگاهی و بالینی است مانند:
 
-آشنایی با آزمایشهای گوناگون:
 
امروزه آزمایش از مهمترین ابزارهای سنجش کیفیت تندرستی بشمار می آید و گستره آن از قبل تولد و حتی پیش از بسته شدن نطفه تا پس از پایان زندگی ادامه دارد.از این رو آشنابودن با فرایند آن در حد نیاز لازم و ضروری است.
 
-آشنایی با آزمایشگاه های سراسر ایران:
 
معرفی شرکت های بازرگانی معتبر در زمینه های  آزمایشگاهی و پزشکی.
 
- خبرهای مهم  روز انجمن های آزمایشگاهی.
 
-به روز شدن ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی بر روی اینترنت:
 
و بازتاب واپسین پژوهشهای آزمایشگاهی و بالینی جهان .پذیرای هرگونه پیشنهاد همکاران گرامی هستیم
 
دکتر عباس افراه
متخصص آزمایشگاه بالینی